GFF:s samlande spelarutbildningsverksamhet

Gestriklands Fotbollförbunds (GFF) öppna spelarutbildningsverksamhet är öppen för alla intresserade pojkar och fickor 13–16 år samt tränare och ledare i distriktet. Ambitionen med verksamheten är att via årsplaneringen (se årsplanering) erbjuda utbildningsträningar, spridda ute på föreningarnas hemmaplaner, som extra fotbollsutbildning, stimulans, och glädje till alla intresserade ungdomar och tränare/ledare i Gestrikland.

Spelare

Uppdatering pågår (2021-06-02)

Uppdatering pågår (2021-06-02)

Uppdatering pågår (2021-06-02)

Tränare/ledare

Uppdatering pågår (2021-06-02)

Syfte med GFF:s öppna utbildningsträningar = Spelare:
* Att ge alla intresserade ungdomar möjlighet till extra fotbollsutbildning och stimulans
* Utbilda via teori och praktik enligt riktlinjer och innehåll från SvFF:s Spelarutbildningsplan
* Att ge alla intresserade ungdomar chansen och möjligheten till samma grundläggande utbildning (teoretiskt och praktisk) som krävs för att kunna delta i GFFs distriktslagsverksamhet (se selekterade verksamhet).
* Att vara ett naturligt komplement till den spelarutbildning som bedrivs i klubblagen

Upplägg:
* Spelarutbildningen utgår ifrån SvFF:s Spelarutbildningsplan och spelform med extra utbildningsfokus emot:
- Fotbollens 6 skeenden
- En ”fotbollsaktion” och nästa aktion
- Att träna utifrån ett arbetssätt (GFF:s)
- Varje träning innefattar alltid både teoretiska- och praktiska delar.

Syfte med GFF:s öppna utbildningsträningar = Tränare och ledare:
* Erbjuda alla intresserade klubblagstränare/ledare i distriktet möjlighet till utbildning/fortbildning/stimulans och nätverk med andra klubblagstränare utifrån olika förbestämda teman.

Upplägg:
* Exempel på möjliga teman under hösten 2021:
- Att jobba utifrån ett arbetssätt, tillslag, periodisering och belastning, perception, mental träning, skadehantering av olika slag, fotbollspsykologi, fotbollsportalen,

Hur anmäler man sig?
- Anmälan till resp. tillfälle görs via på GFFs hemsida under fliken ”Anmälan till öppen utbildningsträning” under fliken ”Spelarutbildning”
- Till alla våra träningspass för spelare finns ett max antal spelare per tillfälle, hur många framgår på resp. inbjudan.