Tränarutbildning A-ungdom

Nu kan du anmäla dig till tränarutbildning A-ungdom som genomförs i samarbete med Upplands FF, Dalarnas FF, Hälsinglands FF och Gestriklands FF.
Modul 1 genomförs 1–2 februari i Borlänge och modul 2 genomförs 14–15 mars i Bollnäs 2020, utbildningen är över 4 dagar samt webuppgifter före och mellan modulerna.

Inbjudan

Anmälan görs här.

SvFF Tränarutbildning A Ungdom

1–2 februari i Borlänge och 14–15 mars i Bollnäs 2020

Kursen A Ungdom är ett nationellt alternativ till UEFA Elite Youth-kursen och tar upp samma kompetensområden. Målsättningen är att komplettera SvFF:s barn- och ungdomstränarutbildning med en kurs som har spetsen riktad mot spelarutveckling i alla avseenden. Den vänder sig till alla ungdomstränare som har en hög ambition att skapa förutsättningar för bästa möjliga utvecklingsmöjligheter för de spelare de ansvarar för. Kursen består av två kursmoduler om vardera två dagar. Kursen innehåller två webbperioder med hemuppgifter; webbperiod 1 som sker innan kursens start som en förberedelse för deltagarna och webbperiod 2, mellan kursmodulerna.

Förkunskaper: SvFF:s Tränarutbildning B Ungdom eller UEFA B eller Bas Diplomkurs (gamla)

Plats: Borlänge 1–2/2 och Bollnäs 14–15/3 2020

Kursmodul 1: Lördag 1 februari start, 08.30 – söndag 2 februari, avslutning 17.30

Kursmodul 2: Lördag 14 mars start, 08.30 – söndag 15 mars, avslutning 17.30

Antal platser: 24

Utbildare: DFF/GFF/HFF/UFF tillsätter behöriga utbildare

Ekonomi: 7 500 kronor. I priset ingår utbildningsmaterial, logi i dubbelrum, helpension och utbildare. Avgiften faktureras föreningen

Idrottslyft Deltagare som tillhör föreningar i distrikten DFF/GFF/UFF/HFF kan beviljas idrottslyft för del av kursavgiften, kontakta ditt distrikt för svar om hur.

Ledighet: Ledighet beviljas ej under kursens gång. För att få godkänt på kursen måste du gå båda tillfällena. Avgiften betalas inte tillbaka om du missar tillfälle.

Kontaktperson: Vid frågor kontakta Anders Nordén Gestriklands Fotbollförbund på anders.norden@fotboll.gastidr.se alt. 070–2708275

Anmälan: Görs på https://gestrikland.svenskfotboll.se/tranarutbildning1/aktuella-utbildningar/?scr=info&fiid=46993

Sista anmälningsdag 22 januari OBS! Du anmäler dig till båda modulerna samtidigt

Kallelse: Skickas ut en vecka före kursstart