FFC Gestrikland 2017

22 kvinnliga ledare deltog 2016.
HUR MÅNGA BLIR VI 2017?

Inbjudan och anmälan till 2017-års kvinnliga ledarutbildning

FFC (Female Football Coach) är en skräddarsydd utbildning som pågår under ett helt år.

FFC innehåller 8 träffar under 2017 och det är bland annat tränarutbildning C (TUC), ledarskapsföreläsning med Calle Barrling och flera andra utbildningsinslag.

Anmäl dig till Jonas Liw senast 13/1