Inbjudan Tränarutbildning A-ungdom

Är du en ungdomstränare med ambition att leda och coacha dina spelare med moderna lärandemetoder och högsta kvalitet gällande träningsinnehåll?

Anmäl dig till Tränarutbildning A-ungdom - här
Inbjudan till utbidlningen.

Tränarutbildning A är SVFF högsta ungdomsutbildning. I denna utbildning samarbetar vi med Hälsinglands FF, Dalarnas FF och Upplands FF därför förekommer resor.

Utbildningen är två moduler om vardera två dagar, med mellanliggande hemuppgifter samt en förberedande uppgift inför utbildningens start.

Modul 1 Uppsala 3-4 oktober
Modul 2 Gävle 14-15 november

Förkunskaper:
Tränarutbildning B-ungdom eller UEFA B

Kostnad:
7500 kr inklusive utbildningsmaterial, logi i dubbelrum och helpension. Avgift återbetalas ej vid missat tillfälle. Deltagare som tillhör arrangerande distrikt kan beviljas projektstöd för del av kursavgiften, kontakta det distrikt du tillhör.

Anmälan:
Sista anmälningsdag är 13 september
Anmälan är bindande och efter avslutad anmälningsperiod så får deltagare veta via mail om de är antagna till utbildningen eller inte.

Platser:
24 st (deltagare från arrangerande distrikt prioriteras I första hand).

Utbildare:
UFF/GFF/DFF och HFF tillsätter behöriga utbildare

Vid frågor kontakta Anders Nordén (GFF) via anders.norden@fotboll.gastidr.se / 070-2708275