Utvärdering spelformer våren 2018, 2018-08-29 kl. 18:00 t.o.m. 2018-08-29 kl. 20:00

Utbildning
Ledarträff
Plats
Scandci Väst
Arrangör
Gestriklands Fotbollförbund
Startdatum
2018-08-29 kl. 18:00
Slutdatum
2018-08-29 kl. 20:00
Antal platser
50 (15 lediga)
Utbildningsansvarig
Anders Nordén, anders.norden@fotboll.gastidr.se
Sista anmälningsdag
2018-08-27
Beskrivning

Vi utvärderar de nya spelformerna som spelats i distriktet under våren 2018, detta för att på ett så konstruktivt sätt som möjligt delge SvFF vår syn/upplevelse av spelformerna.