Föreningssamarbete

Godkända föreningssamarbeten inom GFF:s distriktseniorserier:

Huvudklubb Farmarklubb Giltligt från Gäller för

Avtal för föreningssamarbete

I övrigt finns ett antal kombinerad lag, som är ett samarbete mellan föreningar kring just det specifika laget. I dessa fall är laget döpt så att det är synligt vilka som ingår i detta samarbete.