Serieansvariga

Eva (kansli) 072-252 56 95 har serieansvar under dagtid vardagar, övrig tid är det serieansvarig.

Serieansvariga på kvällar, helger eller semester:

Damer div.2 – Stefan Östblom 073-420 13 11

Damer div.3 – Florindo De Sanctis 072-249 44 28

Herrar div.4 – Göran Tägtström 070-536 64 15

Herrar div.5 – Pälle Törnblom 070-650 64 58

Herrar div.6 – Magnus Wennberg 070-600 40 15

Herrar div.7 – Stina Norelius 076-828 28 34