Fotbollsgymnasier - Lokala

Fr.o.m. läsåret 2011-2012, då GY11 (ny gymnasieförordning) träder i kraft, har förutsättningarna & möjligheterna att ha fotboll på schemat i gymnasiet förändrats.
Enligt skolverket finns i framtiden möjligheterna för samtliga gymnasieskolor att erbjuda fotboll på schemat, dock inte i samma utsträckning & kvantitet som för ett Elitfotbollsgymnasium.
Idag bedrivs fotbollsverksamhet på följande skolor/orter:

Sandvikens gymnasier - Sandviken

Gestriklands FF bistår gymnasieskolor/föreningar med support om de vill starta/fortsätta bedriva fotbollsverksamhet på gymnasiet, och genomför årligen en certifiering av verksamheten på uppdrag av SvFF.

Ansvarig för Gävle Kommun
Jonas Liw
079-0729547

Ansvarig för verksamheten GFF
Tore Lennartsson
tore.lennartsson@gavle.se

070-0826587