Fotboll i Grundskolan

Fotbollsklasser i Grundskolan

I Gestrikland finns möjlighet att välja fotboll på schemat på ett flertal Grundskolor. Verksamheten som bedrivs på nedan angiven skola är certifierad av SvFF & Gestriklands Fotbollförbund övriga skolor nedan bedriver även fotboll i grundskolan.

Läs mer om certifieringskraven via denna länk

Syftet med ämnet Fotboll i grundskolan är att:

  • Ta tillvara fotbollsintresset hos flickor och pojkar samt att utveckla elevens färdigheter och kunskaper i fotboll.
  • Ha en positiv inverkan på hela skolarbetet, vilket naturligtvis ska komma i första hand.
  • Lära eleven att ta ansvar för både sina studier och sin egen träning.
  • Verka för Fair Play i hela skolan.

Mer information och ansökan om att bli certifierad skola finns i broschyren "Fotboll i grundskolan". Klicka på bilden för att ladda ner (PDF).

Följande skolor är certifierade 2010-2011 i Gästrikland

Solängsskolan

Prolympia

Övriga skolor som bedriver fotbollsverksamhet i grundskolan är

Stora Sätraskolan

Sofiedalsskolan

Jernvallen

Ansvarig för verksamheten
Tore Lennartsson