Gestriklands FF

Telefon 070-270 82 75, 072-252 56 95, 070-308 12 70
E-post fotboll@gastidr.se
Besök Nobelvägen 2, Gävle

Postadress

Box 975
80133 Gävle

Bankgiro

5835-5132

Swish

123 226 65 83

Organisationsnummer

885500-3649

Kansli

Styrelse

Disciplinnämnd (DpN)

Tävlingskommitté (TK)

Utbildningskommitté (UK)

Föreningsutvecklingskommitté (FUK)

Futsalkommitté (FK)

Revisorer

Valberedning