Vad är NaFu?

I oktober 2017 rekryterade Svenska Fotbollförbundet åtta stycken NaFu:s. Vi slänger oss mycket med just den förkortningen och vi kände därför att vi, i denna artikel, vill berätta mer om vad NaFu står för och innebär.

Svenska Fotbollförbundet har delat upp sina 24 stycken distrikt, i åtta stycken regioner, så kallade NaFu-regioner. I varje region har vi en NaFu, Nationell Fotbollsutbildare. Det är en person som arbetar tillsammans med kanslipersonalen i respektive distrikt för att leda och stödja arbetet kring framförallt tränar- och spelarutbildning. I vår region ingår följande distrikt:

  • Dalarnas Fotbollförbund (DFF)
  • Gestriklands Fotbollförbund (GFF)
  • Hälsinglands Fotbollförbund (HFF)
  • Upplands Fotbollförbund (UFF)

Vår Nationella Fotbollsutbildare heter Christian Fagerhov och har en gedigen bakgrund som bland annat fotbollsutvecklare på Hälsinglands Fotbollförbund, tränare i ungdomslandslag och sedan 2018 är han anställd på Svenska Fotbollförbundet som NaFu. Christian har under flera år arbetat hårt med våra fyra distrikt och det har utmynnat i många olika bra samarbeten, i alla olika arbetsområden. Vi har valt att ställa några frågor till olika personer i våra olika distrikt för att få veta mer. 

 

Alexander Blom (HFF), du jobbar med både tränar- och spelarutbildning i ditt distrikt. Berätta mer om ert samarbete där inom NaFu-regionen.

Vårt samarbete i NaFu-regionen fungerar väldigt bra. Vi har ända från början haft inställningen att göra det bästa för verksamheten och ta tillvara på våra olika kompetenser och spetsområden inom regionen. 

Vi har kontinuerliga möten i olika "arbetsgrupper" som till exempel spelarutbildning och tränarutbildning, där vi träffas främst via Teams men även ibland fysiskt. Vi försöker att ha dessa möten minst en gång i månaden för att diskutera olika frågor samt dela upp arbetet emellan oss på ett bra sätt. Vi hjälps även åt när vi arrangerar olika typer av arrangemang som t ex Regionala läger, ledarfortbildningar eller andra typer av utbildningsinsatser främst kopplat till spelar- och ledarutbildning. 

Vi har ett otroligt bra diskussionsklimat och hjälps åt hela tiden för att lösa saker som är det bästa för att regionen ska kunna utvecklas framåt. Vi har i tidigt skede upptäckt att genom samarbete och en tydlig styrning få saker gjorda på ett konkret och välfungerade sätt. 

Spindeln i nätet för att det ska fungera så bra som det gör är vår NaFu Christian Fagerhov. Han styr och hjälper oss på ett fantastiskt bra sätt och han är nyckelpersonen i denna region och dess utveckling. Jag tror att jag pratar för alla när jag säger att vi kommer att fortsätta arbeta tätt tillsammans och att vi kommer att göra allt vi kan för att våra ledare, tränare och spelare ska få en så bra utvecklingsmiljö som möjligt. 

 

Johanna Larsson (UFF), som föreningsutvecklare gäller det att prioritera då det innebär många olika uppgifter utan några egentliga tydliga ramar. Hur kan ni hjälpas åt inom NaFu-regionen kring just föreningsutveckling? 

Dels kan vi stötta och inspirera varandra genom att dela med oss utav goda exempel och idéer som vi har i våra olika distrikt. Sedan ser jag även en stor möjlighet och fördel med att börja samverka mer inom vissa föreningsutvecklingsområden. Vi alla (föreningsutvecklare på förbunden och idrottskonsulenterna på de regionala organisationerna från Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna) besitter olika styrkor och spetskompetenser som samtliga av våra fyra distrikt skulle kunna dra nytta av ännu mer i ett sådant samarbete. 

Föreningsutvecklarna på fotbollförbunden tillsammans med idrottskonsulenterna RF-SISU har redan idag dialog kring ett ökat samarbete vilket jag tycker känns jättekul och spännande inför framtiden. Tillsammans kan vi arbeta för att kunna erbjuda våra fotbollsföreningar stöttning och processledning i deras föreningsutveckling på bästa möjliga vis. 

 

Eva Westin (GFF), inom tävling jobbar ni med gemensamma serier från 15 år upp till 19 år, i olika konstellationer. Hur funkar det samarbetet?

Samarbetet fungerar bättre och bättre. Det var lite kämpigt i början när vi skulle enas och se över våra gemensamma tävlingsföreskrifter gällande samarbetsserier, det har gått bättre nu när "grovjobbet" är gjort. 

Samarbetet är uppskattat hos våra föreningar och därmed vill vi gärna få det att fungera så bra som möjligt. Våra NaFu-distrikt är samarbetsvilliga och vi har bra kommunikation, det underlättar såklart arbetet. GFF ser bara positivt på detta samarbete och hoppas kunna utveckla det ännu mer på sikt. 

 

Stefan Jonsson (DFF), du arbetar som kanslichef i Dalarna och har utvecklat ett bra samarbete tillsammans med de övriga tre kanslicheferna. Vad skulle du säga är det bästa med er NaFu-region?

Den vilja och det engagemang som finns i alla distrikt att samverka kring vår verksamhet för att göra vår fotboll bättre. Tillsammans blir vi starkare och kan utveckla våra föreningar, ledare och spelare, 2 + 2 = 5.

Det samarbetet som vi utvecklat kring matchmiljöer för våra äldre ungdomsspelare, våra gemensamma tränarutbildningar och våra satsningar på bra läger för våra spelare kommer att bidra till att fler spelar fotboll längre och bättre. Vi fortsätter också att ta ansvar för utveckling av domarna, våra föreningar och att effektivisera administrationen till nytta för våra föreningar. 

 

Vi är otroligt glada och tacksamma över att Christian Fagerhov är vår Nationella Fotbollsutbildare; det stöd han ger oss och den sammanhållning som han har bidragit till är ovärderligt. Vi är också stolta över det fina samarbete vi skapat emellan distrikten och vi ser fram emot vad framtiden har att erbjuda.