Redovisning av tidigare år

Idrottslyftet har nu funnits i totalt 5 år.

31/12 2012 avsluatdes år 5 och nu har ett nytt idrottslyftsår startat - Idrottslyftet 2013

Numera sträcker sig alltså idrottslyftsåret över kalenderår.

Här finner ni en sammanställning på summering från tidigare år samt lite mer om år 5.