Föreningsutvecklingskommitté (FUK)

Annette Gustafsson

Ordförande FUK

Mobil: 070-518 82 66
E-post: svartgutten@hotmail.com

Lena Hammarlund

Mobil: 070-363 08 09
E-post: kansliet@ockelbook.se

Peter Meuser

Mobil: 070-998 83 37
E-post: petermeuser68@gmail.com

Pär Halvarsson

Mobil: 072-262 96 92
E-post: par.halvarsson@live.se

Leif Lindstrand

Mobil: 070-340 32 73
E-post: l.lindstrand@telia.com

Annica Östlund

Mobil: 076-146 22 60
E-post: annica.ostlund@sandvik.com