Årsmöte 2019

Gestriklands Fotbollförbund bjuder in till årsmöte 6/3 19.00 Scandic Väst, fika och mingel från 18.00

Anmälan senast 18/2, handlingar finns på hemsidan 7 dagar före mötet samt skickas till föreningar via mail. Utskrivna handlingar kommer finnas på årsmötet.

KALLELSE (PDF)

Valberedningens förslag (PDF)

KALLELSE TILLGESTRIKLANDS FOTBOLLFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 6 MARS 2019

Härmed kallas er förening till Gestriklands Fotbollförbunds årsmöte.

DAG: Onsdag 6 mars 2019

TID: 19.00 (fika och mingel från 18.00)

PLATS: Scandic Väst, Johanneslötsvägen 6, Gävle

Förbundet bjuder kaffe och smörgås före mötet på Scandic Väst från 18.00, anteckna på inbjudan om ni önskar fika.

Årmöteshandlingarna finns att hämta på www.svenskfotboll.se/gestrikland 7 dagar före årsmötet, samt att det finns utskrivet ett exemplar till varje förening vid mötet.

Anmälan skall vara GFF tillhanda senast 2018-02-18