Vill du vara en del av svensk fotbolls framtid?

Under 2016-2017 genomförde Svenska fotbollförbundet (SvFF) ett 1-årigt pilotprogram, Engagera flera, där 14 adepter och 7 mentorer deltog.

I oktober 2018 kommer SvFF att starta ett nytt program. Vill du vara en av dem som får möjligheten att vara med och delta? SvFF söker 14 inspirerade personer som vill vara en del av svensk fotbolls framtida utveckling.

Programmet riktar sig till dig som är i 18 till 30 års ålder och som vill bredda ditt kunnande och bygga nätverk. Fokus i programmet ligger på lärande och erfarenhetsutbyte och har utveckling av svensk fotboll i kikarsiktet.

Programmet kommer att formas utifrån ett mentor- adept koncept med ett antal träffar, möten och individuellt arbete under året. Totalt cirka fem fysiska heldagsträffar med eventuella övernattningar, individuellt projektarbete samt kontakt med din mentor och andra deltagare/adepter. Programmet sträcker sig från oktober 2018 till oktober 2019.

Svenska Fotbollförbundet står för dina resor samt eventuella logikostnader och utbildningsmaterial. Du står själv för den tid som läggs ned.

Skicka in en beskrivning vem du är och varför just du är intresserad av att vara med i SvFFs utvecklingsprogram Engagera Flera. SvFF:s målsättning i urvalsprocessen är att deltagare (adepter och mentorer) gärna har olika inriktning och bakgrund samt speglar fotbollsrörelsen i Sverige från norr till söder.

Sista ansökningsdag är den 1 juni. Ansök via: http://fogis.se/om-svff/jobb/

Första träffen kommer att vara den 16-17 oktober 2018 i samband med landskampen mellan Sverige – Slovakien på Friends Arena Solna.