SvFF:s anläggningsfond 2019

Svenska Fotbollförbunds anläggningskommitté beslöt vid sitt sammanträde i april att förändra regelverket och ansökningsförfarandet för Anläggningsfonden.

Anläggningsfonden 2019 kommer enbart att stödja föreningsägda/drivna konstgräsanläggningar i investeringar för att säkerställa anläggningen miljömässigt.

Det kan ske genom att planen
• Förses med slutna dräneringar
• Investeras i asfaltsyta som upplägg vid snöskottning
• Granulatfällor och filter för rening
• Miljöstationer för att borsta av gummi från kläder och skor
• Eller andra miljöåtgärder på eller runt en konstgräsplan enligt Naturvårdsverkets vägledning av konstgräsplaner

Läs hela informationen och hur du ansöker.