Mål & Strategi 2018-2022

Under hösten har vi arbetat med material inför SvFF kommande mål & strategidokument 2018-2022, bland annat så arbetade vi med det under vår ordförandekonferens 1/10.

Det finns fortfarande chans att vara med och påverka detta dokument, fram till 20/1 då remissrundan avslutas.

Läs mer på SvFF:s sida här.