Sökes - Träningsinstruktörer Fotboll Fitness

Gestriklands Fotbollförbund söker träningsinstruktörer till Fotboll Fitness
Vi söker dig som:

  • Älskar att inspirera, leda och instruera andra till att må bättre genom rörelse
  • Delar vår syn på att allsidig fotbollträning tillsammans med andra kan vara vägen till bättre kondition, hälsa och mående
  • Vill vara med och utveckla fotboll som motionsform
  • Är van och bekväm med att använda sociala medier

För mer information, se här

Annons träningsinstruktörer till Fotboll Fitness

Gestriklands Fotbollförbund söker nu 4st instruktörer/ambassadörer som skall planera och hålla i träningspass runt om i Gestrikland samt inspirera och informera om motionsfotbollen "fotboll fitness" med målet att distriktets föreningar, på sikt, skall kunna erbjuda sina medlemmar motionsfotboll i sin egen regi.

Att spela motionsfotboll är bättre för hälsan än både löpning, intervallträning och styrketräning. Det visar ny dansk forskning.

Fotbollsträning stärker hjärtat och skelettet, sänker blodsockret och minskar kroppsfettet. Och så är det kul.

Forskningen på Center for Holdspil og Sundhed vid Köpenhamns universitet bekräftar känslan av fotbollens hälsonytta. Professor Peter Krust­rup och hans kollegor har i flera studier kunnat visa att just fotboll är överlägsen många andra motionsformer. Men varför?

– Fotboll är en kombination av styrketräning, uthållighetsträning och högintensiv konditionsträning. Därför får man ett brett spektrum av hälsoeffekter, säger Peter Krustrup. Man får effekter på hjärtat som motsvarar intervallträning, på fettprocent och kolesterolvärden som motsvarar uthållighetsträning och på muskler, skelett och balans som motsvarar styrketräningen.

Den sociala dimensionen i fotbollen är också viktig.

– Sammanhållning och kamratskap är viktigt när man ska hålla fast vid fysisk aktivitet. Och fotbollen skapar en massa gemensamma historier, "vi-historier", säger Peter Krustrup.

I Danmark har idén om motionsfotboll, under namnet "Fodbold Fitness", även hittat ut i fotbollsklubbarna. Idag har fler än 200 danska klubbar fotbollsfitness på programmet.

Intresserad att vara med? Tveka inte utan kontakta Urban Ivarsson på tel. 070 – 308 12 70 eller å mail. Urban.ivarsson@fotboll.gastidr.se;

"Fotboll hela livet"