Valberedningens förslag

Gestriklands Fotbollförbund genomför årsmöte, onsdag 4/3 på Scandic Väst.
Mingel och förtäring från 18.00, handlingarna startar 19.00
Handlingarna finns tillgängliga på hemsidan 14 dagar före mötet.

Kallelse finns här (publicerad 25/11 2019)

Valberedningens förslag till årsmötet (pdf)

Anmälan till årsmötet senast 19/2