Domararvoden 2020

Träningsmatcher:
Ensam domare erhåller 75 % av tävlingsersättningen.
Domarteam erhåller 50 % av tävlingsersättningen.
Högsta lagets serietillhörighet avgör ersättnignens storlek.

Domarersättningar barn- och ungdomsdomare 2020 (rekommenderade av GFF, föreningen beslutar själv vad som ska gälla)

Avtal angående ekonomisk ersättning SDF för spelåren 2020-2022

Föreskrifter gällande ekonomisk ersättning till domare i förbundsserier och övriga förbundstävlingar i fotboll spelåret 2020 (länk till SvFF dokument, PDF)

Domarersättningar 2020 inom Gestriklands FF och SvFF

Herrserier HD AD
Ettan 2450 kr 1470 kr
Division 2 1800 kr
1080 kr
Division 3 1360 kr
815 kr
Division 4 875 kr
640 kr
Division 5 770 kr
560 kr
Division 6 660 kr
480 kr
Division 7 650 kr
475 kr
Damserier HD AD
Division 1 1080 kr
650 kr
Division 2 770 kr
560 kr
Division 3 660 kr
480 kr
DM HD AD
Herrar (belopp motsvarande högsta lagets behörighet, dock högst div. 4) 875 kr (högst) 640 kr (högst)
Damer (belopp motsvarande högsta lagets behörighet, dock högst div. 2) 770 kr (högst)
560 kr (högst)
P19 770 kr
560 kr
P/F 16-17 660 kr
480 kr
P/F 15 500 kr
330 kr
P/F 14 GFF-cupen
400 kr
250 kr
P/F 13 GFF-cupen
400 kr
250 kr
Pojk- & Flickserier HD AD
P19 Div. 1
875 kr
640 kr
P19 NaFu-serie (GFF/DFF/HFF/UFF)
770 kr
560 kr
P19 Ligacupen 875 kr 640 kr
P17 Div. 1
770 kr
560 kr
P17 NaFu-serie (GFF/DFF) 660 kr
480 kr
P17 Ligacupen 770 kr 560 kr
SM F17
660 kr
480 kr
F17 NaFu-serie (GFF/DFF/HFF) 660 kr
480 kr
P16 Nationell 770 kr
560 kr
P16 GFF/HFF 650 kr
475 kr
P16 Ligacupen 770 kr 560 kr
P15 GFF/HFF 500 kr
250 kr (ungdomsdomare)
F15 GFF/HFF 500 kr
250 kr (ungdomsdomare)
Skolfotboll
Gymnasium (2^45 min)
770 kr
560 kr
Grundskola (2*40 min, 3*25 min) 500 kr 330 kr
Futsal
Damer/Herrar, Flickor/Pojkar klass 1 (2*20 min) 6 kronor/minut
240:-
Flickor/Pojkar klass 2-3 (2*20 min) 5 kronor/minut 200:-
Flickor/Pojkar klass 4-5 (2*12 min) 4 kronor/minut 96:-
Domarkvitto Futsal (PDF)
Reseersättning
Egen bil (samåkning ska göras om det går, färdväg skrivs på kvitto) 3,00 kr/km
Kollektivtrafik Busskvitto

Vid tvådomarsystem inom pojk- och flickfotbollen (distriktsdomare) utgår 75% av arvodet
Träningsmatcher:
Arvode utgår med 75 % av tävlingsarvodet för ensam domare samt med 50 % tävlingsarvodet för domarteam. Högsta lags serietillhörighet avgör arvodets storlek.