Domararvode Futsal

Arvoden Futsal serierna säsongen 2017/2018

Damer/Herrar - 150 kronor/match (1*25 min)

Flickor/Pojkar klass 1-3 - 120 kronor/match (2*12 min)

Flickor/Pojkar klass 4-5 - 96 kronor/match (2*12 min)

Domarkvitto (PDF)

Domarkvitto fylls och postas till Gestriklands Fotbollförbund, Nobelvägen 2, 80267 Gävle. Eller skickas på mail till fotboll@gastidr.se