Gestriklands Fotbollsdomarklubb

Den 24e maj ägde ett möte kring att starta Gestriklands Fotbollsdomarklubb (GFDK) – Vilket nu har blivit verklighet.
Denna domarklubb kommer att finnas till som stöd till domarkommitén och speciellt till alla domare i distriktet. Om det skulle uppstå frågor eller problem kan dessa föras vidare till domarklubben. Den kommer även att finnas till för att genomföra olika aktiviteter där samtliga medlemar i klubben kan medverka. Dessa aktiviteter kan till exempel vara att genomföra träningspass, olika fotbollsevenemang, eller föreläsningar.

Läs mer på hemsidan eller i informationsbrev (PDF)

Det stora syftet med att starta en domarklubb här i Gestrikland är för att få till en större gemenskap bland alla domare oavsett nivå samt att stötta och hjälpa varandra. Därför hoppas vi att så många som möjligt väljer att gå med i domarklubben.