Utbildning föreningsdomarutbildare

För att utbilda föreningsdomare ska man gå denna obligatoriska utbildning av föreningsdomarinstruktörer.
Denna inbjudan riktar sig till de personer som ska utbilda föreningsdomare ute i föreningarna.

Ni i föreningarna bestämmer vem ni skickar, men tänk på att det är viktigt att personen i fråga är lämplig att utbilda unga domare.
Är du domare själv eller bara intresserad av att utbilda föreningsdomare kan även du anmäla dig till denna utbildning.

Tid: Lördagen den 28 mars klockan 10.00 – 13.00
Plats:
Borgarskolan, Valbogatan i Gävle (stora röda tegelbyggnaden)
Kursledare:
Hasse Hellgren
Anmälan:
senast måndag den 23 mars till Anders Nordén 070-270 82 75 anders.norden@fotboll.gastidr.se
Kostnad:
Ingenanmälningsavgift då vi beviljar idrottslyft för denna utbildning

Vid anmälan så uppger du vilken fotbollförening du är verksam i eller som du är kopplad till.
Detta för att vi efter utbildningen ska kunna bevilja idrottslyft till den föreningen för utbildningen.

Kursen innehåller upplägg och innehåll av en föreningsdomarutbildning, regelkunskap, kompletterande barn- och ungdomsregler i Gestriklands Fotbollförbund.
Alla deltagare får ett exemplar av fotbollens regler samt ett kompendium med de kompletterande barn- och ungdomsreglerna för Gestriklands Fotbollförbund.

Efter genomförd utbildning så kan man om man önskar finnas med på den lista vi har på godkända föreningsdomarinstruktörer, dessa kan sedan utbilda föreningsdomare i föreningar.

Föreningsdomarutbildning kostar föreningen inget då vi beviljar idrottslyft för de faktiska kostnaderna som regelböcker, arvode instruktör, fika, pipa till föreningsdomarna och eventuellt någon domartröja.

Välkomna!
Domarkommittén