Sök stöd för 9 mot 9 mål!

SvFF har ansökt om och erhållit pengar i speciella anläggningsmedel från Riksidrottsförbundet, totalt har 2 miljoner kronor beviljats varav 42 000 kr till Gestrikland. Föreningar har nu möjlighet att söka stöd för 9 mot 9-mål.

SvFF tillsammans med leverantören Tress, som ingår i Anläggningslaget och är SvFF:s nätverk av sponsorer kring anläggning, utarbetat ett erbjudande som gäller 9 mot 9-mål.

Paketet innehåller 2 kompletta 9 mot 9 mål inklusive moms och frakt, för en total kostnad av 23 700 kronor.
Gestriklands Fotbollförbund beviljar föreningen 15 800 kronor från speciella anläggningsmedel och föreningens egna insats blir då 7 900 kronor.

Föreningen kan med fördel kontakta Mats Olsson på Gävleborgs Idrottsförbund för att lyssna om möjligheterna till anläggninsstöd för föreningens egna insats på 7 900 kronor.
Mats Olsson mats.olsson@gavleborg.rf.se (tänk på att det är semestertider)

Förening som beviljas medel är ägare av utrustningen.

Totalt kan vi bevilja medel för 3 föreningar, alltså 6 kompletta 9 mot 9 mål, genom de speciella anläggningsmedel som GFF fått.

Anmäl intrsse för er förening att få medel till 9 mot 9 mål, anmälan via mail till Anders Nordén

Frågor/upplysningar Anders Nordén