Ungdomsansvarigaträff

Torsdag 18/10 18.00 Scandic Väst genomförs årets ungdomsansvarigaträff.

Vi vill här att alla ungdomsföreningar deltar och representeras av en eller flera personer.
Föreningen anmäler person/personer senast 15/10 till Urban Ivarsson

Inbjudan och kallelse, ungdomsansvarigaträff 18/10

Om det finns någon särskild fråga som er förening vill lyfta upp på mötet så ska den
anmälas till Urban senast 15/10

Upplägg:
1. Inledning:

  • Information från GFFs spelformsutvärdering 29/8-2018 samt SvFFs beslut.
  • Kvällens frågeställningar:
  • GFFs upplägg + och – (lottningar, information mm)
  • Matchmiljön på IP
  • Spela, Lek och Lär (FSLL) 5 riktlinjer

2. Diskussion i mindre grupper om frågeställningarna
3. Återsamling och sammanfattning

Viktigt för föreningen att diskutera igenom före mötet:

  • Hur har GFFs fotbollsupplägg fungerat i resp. åldersklass säsongen 2018?
  • Hur har samspelet/dialogen mellan ledare–spelare–domare–publik fungerat på?
  • Tar föreningen och eller resp. lag ansvaret att "High Five" genomförs före lagens hemmamatcher?
  • Genomsyras föreningens och/eller lagets arbetssätt utifrån FSLL och dom 5 riktlinjerna

Fotbollens Spela, Lek och Lär (FSLL) 5 riktlinjer:
1. Fotboll för alla
2. Barns och ungdomars villkor
3. Fokus på glädje, ansträngning och lärande
4. Hållbart idrottande
5. Fair play