Kallelse årsmöte 2020

Gestriklands Fotbollförbund bjuder in till årsmöte 4/3 19.00 Scandic Väst, fika och mingel från 18.00
Anmälan senast 19/2, handlingar finns på hemsidan 14 dagar före mötet samt skickas till föreningar via mail. Utskrivna handlingar kommer finnas på årsmötet.

Kallelse (PDF)

KALLELSE TILLGESTRIKLANDS FOTBOLLFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 4 MARS 2020

Härmed kallas er förening till Gestriklands Fotbollförbunds årsmöte.

DAG: Onsdag 4 mars 2020

TID: 19.00 (fika och mingel från 18.00)

PLATS: Scandic Väst, Johanneslötsvägen 6, Gävle

Förbundet bjuder kaffe och smörgås före mötet på Scandic Väst från 18.00, anteckna på inbjudan om ni önskar fika.

Årmöteshandlingarna finns att hämta på www.svenskfotboll.se/gestrikland 14 dagar före årsmötet, samt att det finns utskrivet ett exemplar till varje förening vid mötet.

Anmälan skall vara GFF tillhanda senast 2018-02-19

Stadgar (antagna 20190306)