Ordförandekonferens 1/10

Gestriklands Fotbollförbund bjuder in till 2017-års ordförandekonferens, söndag 1/10 09.00-13.00 Scandic Väst

Vi vill att föreningar representeras av ordförande eller annan av styrelsen utsedd person, önskar någon förening fler platser på ordförandekonferensen så går det att ordna.

Anmälan senast 22/9 - INBJUDAN (PDF)

Läs mer om innehåll, upplägg och anmälan här.

Gestriklands Fotbollförbund – Ordförandekonferens
2017-10-01

Vi genomför i år ordförandekonferens på Scandic Väst Gävle, söndag 1/10.
Start 09.00 och avslutar 13.00 med lunch för de som önskar.
Det serveras kaffe och smörgås vid starten.

Innehållet i årets ordförandekonferens är:

  • Föreläsning "Goda Idrottsmiljöer" Henrik Persson Gävleborgs Idrottsförbund
  • Rådslag, arbete med SvFF Mål- och strategidokument 2018-2022
  • "Klimatet på våra matcher" – Värdegrunds diskussion

I första hand vill vi att ordförande representerar föreningen, om inte det passar så ska det vara person/personer utsedda av den styrelsen i föreningen som man representerar.

Anmälan senast 22/9 till Anders Nordén anders.norden@fotboll.gastidr.se

Uppge vid anmälan vem/vilka som kommer att representera föreningen.
Meddela också om lunch önskas 13.00 samt ev. matallergi.
Skulle någon förening mot förmodan inte få någon representant så får ni gärna meddela även detta senast 22/

Vi avslutar 13.00 så möjligheten att hinna iväg till de matcher som spelas finns, men de som hinner är välkomna att stanna för lunch vilket då ska meddelas i anmälan till ordförandekonferensen.

SvFF har uppmanat samtliga distrikt att genomföra rådslag.

Syftet med rådslagen som en väsentlig del av svensk fotbolls strategiarbete är att skapa bred delaktighet inför framtagandet av nästa Mål och strategidokument. Vi genomför rådslag i samtliga distrikt och samtalar i storgrupp såväl som i mindre grupper om våra framtidsfrågor. Vi tycker till om Vision, Värdegrund och Verksamhetsidé samt samtalar och föreslår Mål och Initiativ inom våra tre utvecklingsområden Fotbollsutveckling, Föreningsutveckling och Förbundsutveckling. Vi tittar tillbaka på innevarande Strategiperiod och med hjälp av en SWOT-analys försöker vi hitta rätt i kommande Mål och strategidokument. Underlaget från varje Rådslag går till Förbundsstyrelsen och fungerar som underlag till det Mål- och Strategidokument 2018-2022 som fastställs av Förbundsmötet 2018. Varje bidrag och varje tanke som gör Svensk fotboll bättre är varmt välkommen!

Mål för Rådslaget, deltagarna i rådslaget ska få:

-   Information om status i valda delar av Svensk fotboll

-   Bidra till att ta fram underlag för kommande Mål- och strategidokument

-   Analysera, med hjälp av SWOT-analys, delar av Svensk fotboll

-   Föreslå Mål- och Initiativ inom Svensk fotbolls tre olika utvecklingsområden

-   En trevlig och givande fotbollsdiskussion tillsammans