Inbjudan barn & ungdom - seriespel 2021

Seriespel barn & ungdom 2020 (PDF) - alla anmälningar görs i Fogis under säsongen 2021

 • Anmälan senast 30/1 för seriespel flickor/pojkar 15-19 år - särskild inbjudan (PDF)
 • Anmälan senast 1/3 för seriespel flickor/pojkar 9-14 år
 • Anmälan senast 1/3 för DM flickor/pojkar 15-19 år
 • Anmälan senast 1/3 GFF-cupen flickor/pojkar 13-14 år

Läs mer om åldrar och serier här.

Frågor kring anmälan hänvisas till Eva Westin

Anmälan senast 30/1 för seriespel flickor/pojkar 15-19 år (NaFu-serier)

 • Flickor/pojkar 15 år (2006) - Gestrikland/Hälsingland/Dalarna
 • Flickor/pojkar 16 år (2005) - Gestrikland/Hälsingland/Dalarna
 • Flickor/pojkar 17 år (2004) - Dalarna/Gestrikland/Hälsingland
 • Flickor/pojkar 19 år (2002) - Dalarna/Gestrikland/Hälsingland/Uppland

Anmälan senast 1/3 för seriespel flickor/pojkar 9-14 år

 • Flickor/pojkar 9 år (2012)
 • Flickor/pojkar 10 år (2011)
 • Flickor/pojkar 11 år (2010)
 • Flickor/pojkar 12 år (2009)
 • Flickor/pojkar 13 år (2008)
 • Flickor/pojkar 14 år (2007)

Anmälan senast 1/3 för DM flickor/pojkar 15-19 år

 • DM flickor/pojkar 15 år (2006)
 • DM flickor/pojkar 16 år (2005)
 • DM flickor/pojkar 17 år (2004)
 • DM pojkar 19 år (2002)

Anmälan senast 1/3 GFF-cupen flickor/pojkar 13-14 år

 • GFF-cupen flickor/pojkar 13 år (2008)
 • GFF-cupen flickor/pojkar 14 år (2007)

Inbjudan och anmälan seriespel, DM och GFF-cup 2021 (PDF)

Inbjudan och anmälan NaFu-serier 2021 (PDF)

Tävlingsbestämmelser NaFu-serier 2021 (PDF)