Informationsträff/Steg 1 För Domare Fotboll, 2019-03-05 kl. 18:00 t.o.m. 2019-03-05 kl. 20:00

Utbildning
STEG 1
Plats
Scandic Väst
Arrangör
Gestriklands Fotbollförbund
Startdatum
2019-03-05 kl. 18:00
Slutdatum
2019-03-05 kl. 20:00
Antal platser
45 (12 lediga)
Utbildningsansvarig
Eva Westin, eva.westin@fotboll.gastidr.se
Sista anmälningsdag
2019-02-27
Instruktör
Anders Bergman, andersbergman67@gmail.com
Markus Elg, markuselg@hotmail.com
Beskrivning

Före kursstart genomförs en informations träff med alla anmälda deltagare,
vid denna träff kommer en presentation av domarrollen att göras, samt information om hur Steg 1 kursen är upplagd.
Efter denna träff kommer ett urval att göras på vilka som är antagna till Steg 1 (30-31/3) och vilka som erbjuds en plats på 9 mot 9 domarkurs (13/4)