Ålderdispenser ungdom 2020

Utdrag ur kompletterande regler för barn- och ungdomsfotbolen.

F/P 9 – 12 år (Tabellösa serier) Åldersdispenser behöver inte sökas.
I 5 mot 5 och 7 mot 7 serierna får en (1) överårig (ett år äldre) spelare vara med på plan samtidigt.

F/P 13 – 18 (Serier med tabeller)
9 mot 9 och 11 mot 11
Det behövs inte sökas någon dispens för de som är ett år äldre, särskild åldersdispens kan av sociala eller andra skäl sökas för spelare två (2) år äldre än åldern i respektive serie. DTK uppmanar dock lag att i första hand överväga att anmäla laget till en division för äldre och därmed skapa möjlighet för alla att delta i samtliga matcher.
Huvudprincipen för åldersdispenser är att högst två (2) överåriga (två år äldre) spelare får vara med på plan samtidigt.

Undantag för detta kan göras om särskilda skäl föreligger.

OBS! Spelare med dispens att spela i lägre (yngre) serie, får inte under säsongen delta i någon av föreningens högre (äldre) placerade ungdomslag. Om så sker upphävs dispensen med omedelbar verkan.

Ansökan om åldersdispens görs på speciell blankett som finns i Dokumentbanken på GFF:s hemsida och ska innehålla:

· Namn på spelare

· Fullständigt personnummer

· Serie till vilken dispens söks

· Motivering till dispensen (skrivs på separat papper)

· Förtecknig över komplett spelartrupp, namn + ålder (skrivs på separat papper)

DTK tar därefter ställning till om dispensen ska beviljas eller ej.

Dispensansökan sänds antingen till GFF:s kansli, Nobelvägen 2, 802 67 Gävleeller till Pär Törnblom, Karlavägen 40, 811 36 Sandviken

Blankett för ansökan om åldersdispens finns i vår dokumentbank, där finns även kompletterande regler för barn- och ungdomsfotbollen

Följande åldersdispenser är beviljade för våra ungdomsserier 2018:

Förening Serie Spelare Född
Dispensansökan 1
Stensätra IF/Årsunda IF Futsal Flickor klass 3 (05/06) Ellen Landin 2003
Beslut: 1 överårig spelare på planen samtidigt

Dispensansökan 2
Beslut:

Dispensansökan 3
Beslut:
Dispensansökan 4
Beslut:
Dispensansökan 5

Beslut:

Dispensansökan 6

Beslut:

Dispensansökan 7

Beslut:

Dispensansökan 8
Beslut:
Dispensansökan 7
Beslut: