Ålderdispenser ungdom 2017

Utdrag ur kompletterande regler för barn- och ungdomsfotbolen.

F/P 7 – 11 år (Tabellösa serier) Åldersdispenser behöver inte sökas.

I 5- och 7-manna serierna får en (1) överårig (ett år äldre) spelare vara med på plan samtidigt.

F/P Div 5 – 1 (Serier med tabeller) samt F/P Div 6 (Tabellös serie)

Särskild åldersdispens kan av sociala eller andra synnerliga skäl sökas för spelare ett (1) år äldre än den utökade åldern i respektive division. DTK uppmanar dock lag att i första hand överväga att anmäla laget till en division för äldre och därmed skapa möjlighet för alla att delta i samtliga matcher.

Huvudprincipen för åldersdispenser är att högst två (2) överåriga (ett år äldre) spelare får vara med på plan samtidigt. Undantag för detta kan göras om särskilda skäl föreligger.

OBS! Spelare med dispens att spela i lägre (yngre) serie, får inte under säsongen delta i någon av föreningens högre (äldre) placerade ungdomslag. Om så sker upphävs dispensen med omedelbar verkan.

Ansökan om åldersdispens görs på speciell blankett som finns i Dokumentbanken på GFF:s hemsida och ska innehålla:

· Namn på spelare

· Fullständigt personnummer

· Serie till vilken dispens söks

· Motivering till dispensen (skrivs på separat papper)

· Förtecknig över komplett spelartrupp, namn + ålder (skrivs på separat papper)

DTK tar därefter ställning till om dispensen ska beviljas eller ej.

Dispensansökan sänds antingen till GFF:s kansli, Nobelvägen 2, 802 67 Gävleeller till Pär Törnblom, Karlavägen 40, 811 36 Sandviken

Blankett för ansökan om åldersdispens finns i vår dokumentbank, där finns även kompletterande regler för barn- och ungdomsfotbollen

Följande åldersdispenser är beviljade för våra ungdomsserier 2016:

Förening Serie Spelare Född
Dispensansökan 1
Hagaströms SK
Flickor Div.3
Ida Eriksson
2000
Beslut: En överårig på plan samtidigt som målvakt
Dispensansökan 2
Storviks IF
Pojkar Div.6
Albin Blom
2003
Beslut: En överårig på plan samtidigt
Dispensansökan 3
Årsunda IF
Pojkar Div.4
Ebbe Morell
2001
Beslut: En överårig på plan samtidigt
Dispensansökan 4
Forsbacka IK

Pojkar Div.4

Pojkar Div.4

Gustaf Groth

Majd Sharaf Eldin

2001

2001

Beslut: Två överåriga samtidigt.
Dispensansökan 5
Gefle IF
Flickor Div.3
Bahjo Ahmed Maxammed
2000
Beslut:   En överårig på plan samtidigt
Dispensansökan 6