Ålderdispenser ungdom 2019

Utdrag ur kompletterande regler för barn- och ungdomsfotbolen.

F/P 9 – 12 år (Tabellösa serier) Åldersdispenser behöver inte sökas.
I 5 mot 5 och 7 mot 7 serierna får en (1) överårig (ett år äldre) spelare vara med på plan samtidigt.

F/P 13 – 18 (Serier med tabeller)
9 mot 9 och 11 mot 11
Det behövs inte sökas någon dispens för de som är ett år äldre, särskild åldersdispens kan av sociala eller andra skäl sökas för spelare två (2) år äldre än åldern i respektive serie. DTK uppmanar dock lag att i första hand överväga att anmäla laget till en division för äldre och därmed skapa möjlighet för alla att delta i samtliga matcher.
Huvudprincipen för åldersdispenser är att högst två (2) överåriga (två år äldre) spelare får vara med på plan samtidigt.

Undantag för detta kan göras om särskilda skäl föreligger.

OBS! Spelare med dispens att spela i lägre (yngre) serie, får inte under säsongen delta i någon av föreningens högre (äldre) placerade ungdomslag. Om så sker upphävs dispensen med omedelbar verkan.

Ansökan om åldersdispens görs på speciell blankett som finns i Dokumentbanken på GFF:s hemsida och ska innehålla:

· Namn på spelare

· Fullständigt personnummer

· Serie till vilken dispens söks

· Motivering till dispensen (skrivs på separat papper)

· Förtecknig över komplett spelartrupp, namn + ålder (skrivs på separat papper)

DTK tar därefter ställning till om dispensen ska beviljas eller ej.

Dispensansökan sänds antingen till GFF:s kansli, Nobelvägen 2, 802 67 Gävleeller till Pär Törnblom, Karlavägen 40, 811 36 Sandviken

Blankett för ansökan om åldersdispens finns i vår dokumentbank, där finns även kompletterande regler för barn- och ungdomsfotbollen

Följande åldersdispenser är beviljade för våra ungdomsserier 2018:

Förening Serie Spelare Född
Dispensansökan 1:
Skutskärs IF FK Pojkar 14 (2005)
Ouis Khaezran (målvakt)
20020910
Beslut: 1st överårig spelare på plan samtidigtDispensansökan 2:
Skutskärs IF FK Flickor 15 (2004)
Alva Halonen (x)
20021016
Dinah Wange 20021012
Nellie Granström (x) 20020820
Tilde Martinell 20020422
Elin Björklund 20020417
My Henriksson 20020324
Fanny Jansson 20021015
Beslut: Om en eller båda (x) markerade spelarna är uppsatta på laguppställningen får max 4st överåriga spelare användas. Om ingen av de (x) markerade spelarna är uppsatta på laguppställningen får max 3st överåriga spelare användas.Dispensansökan 3:
Stenebergs UIF Pojkar 16 (2003)
Bashar Alabtah
20010910
Beslut: 1st överårig spelare på plan samtidigt
Dispensansökan 4:
Ockelbo IF Pojkar 14 (2005) Lucas Hedberg 20031218
Ludvig Sandin 20030320
Beslut: 2st överåriga på plan samtidigt
Dispensansökan 5:
Norrham IF Flickor 17 Sofie Swanberg 19990630
Louice Lang 20000513
Ellen Bäcke 20001030
Lisa Sjöberg 20000522
Beslut: Max 3st spelare per match