Repskap

Tisdag 28/11 18.30 genomför Gestriklands Fotbollförbund 2017-års representantskap, plats Göransson Arena

Samtliga handlingar är utskickade till alla föreningar och anmälda deltagare.

Länk till handlingarna.

Samtliga handlingar (en PDF)

Repskap Handlingar

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Bilaga 13

Bilaga 14

Bilaga 15

Anmälda deltagare