Frimånad - Fotboll

Frimånaden för Fotboll omfattar tiden 15 november - 15 december

Mellan den 15 november och den 15 december infaller frimånaden, vilket innebär att amatörspelare kan byta förening utan att föreningen man lämnar kan hindra detta dock krävs övergångshandling.
På förekommen anledning vill vi påminna om den kutym som finns om att man som mottagande förening ser till att spelaren har gjort rätt för sig vad gäller medlemsavgift och ev andra skulder innan man tar emot spelaren.
Vi påminner också om att man ska meddela den gamla föreningen att övergången är gjord.

Frimånaden för Fotboll omfattar inte Futsal.
Frimånaden för Futsal omfattar tiden 1 augusti - 31 augusti.

Gestriklands Fotbollförbund har tillsammans med föreningar tagit fram riktlinjer för hur vi anser att övergångar inom ungdomsfotbollen bör skötas.

Sida på SvFF som redogör för övergångar.