Matchfixing

Matchfixing är det största hotet mot hela fotbollens integritet och trovärdighet.
En information om detta har skickats ut till föreningar i hela Sverige och samma information finns att läsa här - informationsbrev om matchfixing säsongen 2017 (PDF).

I informationen som skickats ut står att läsa om:

  • Förbjuden vadhållning
  • Förbjuden manipulation
  • Anmälningsplikt
  • Påföljder

Mer information och utbildningsmaterial finns på www.minmatch.se