#kanduvisslajohanna

#kanduvisslajohanna

Vi vill bli fler kvinnliga domare och hoppas nu att vi får fler som vill vara med i #kanduvisslajohanna

Informations- och inspirationsträff 12/2 och steg 1 kurs 14-15/3