#kanduvisslajohanna

#kanduvisslajohanna

Vi vill bli fler kvinnliga domare och hoppas nu att vi får fler som vill vara med i #kanduvisslajohanna
Informations- och inspirationsträff 17/2 och steg 1 kurs 13-14/3