Årsmöte

Årsmöte

Onsdag 6 mars 19.00 Scandic Väst genomför Gestriklands Fotbollförbund årsmöte, fika och mingel från 18.00. Anmälan senast 18/2, handlingar finns tillängliga på hemsidan 7 dagar före årsmötet samt skickas till föreningar via mail.