Årsmöte

Årsmöte

Onsdag 4 mars 19.00 Scandic Väst genomför Gestriklands Fotbollförbund årsmöte, fika och mingel från 18.00. Anmälan senast 19/2, handlingar finns tillängliga på hemsidan 14 dagar före årsmötet samt skickas till föreningar via mail.