Seriespel

Anmälan Barn- och Ungdom

Anmälan till 2020-års serier, DM och GFF-cupen och är öppen i Fogis.

Föreningen anmäler själva lag i Fogis, sista dag för anmälan:
2 februari gäller för att anmäla lag till flickor/pojkar 15 år och äldre.
1 mars gäller för att anmäla lag till flickor/pojkar 14 år och yngre.
1 mars gäller för anmälan av lag till DM 15-19 år och GFF-cupen 13-14 år