F04 Utbildningsträningar 20/1

Information är skickad till samtliga föreningar där man stämt av antal spelare, men finns någon fråga kontakta Pelle Nyström 070-2292329, vi vill inte missa spelare.

Fotbollshallen, Sörby IP, söndag 20/1
Träning 1 - ombytt 09.00 för genomgång av träning, träning 09.30-11.00, avslutar 11,15
Träning 2 - ombytt 12.00 för genomgång av träning, träning 12.30-14.00, avslutar 14.15