Landsbygdsutveckling

Den svenska fotbollen är en samlande kraft med starka rötter i såväl land som stad och med en bred förankring i samhället.

Fotbollen på landsbygden är i en rad olika avseenden mycket värdefull del av den svenska fotbollrörelsen. Huvuddelen av spelarna i fotbollens nationella representationslag är fostrade i landsbygdsföreningar, samtidigt som möjligheterna för barn och ungdomar att få träna och utöva idrott - även på små orter - är ett viktigt argument för många barnfamiljer när de väljer var de vill bosätta sig.

Framgångsfaktorer vi har kartlagt genom vårt arbete:

  • Genom att utveckla landsbygdfotbollens förutsättningar att leva vidare stärks också möjligheterna att säkerställa tillgången till spelare i alla åldrar, vilket bidrar till att stärka fotbollens långsiktiga överlevnad. (Statistiken visar exempelvis att mer än 90 % av våra nya landslagsspelare kommer från en förening på landsbygden.)
  • De fotbollsledare på landsbygden som idag ser föreningens situation som mer eller mindre omöjlig, kan genom nya speciella insatser inspireras till att arbeta vidare
  • Genom landsbygdssatsningen ges goda förutsättningar att utveckla fotbollens anläggningar med ett förstärkt verksamhetsinnehåll till gagn för bygdens utveckling ur ett helhetsperspektiv
  • Fotbollsföreningen kan via sin medverkan i utvecklingsarbetet bidra till att skapa framtidstro och trivsel i bygden och därmed ytterligare flytta fram sin centrala position och göra en ännu viktigare insats utifrån folkhälsoperspektivet

Centrala myndigheter och samarbetsorganisationer har uttryckt sitt stöd för fotbollens engagemang. Ekonomiskt visar resultatet på att landsbygdsfotbollen tillförts betydande resurser och SvFF gör bedömningen att förutsättningarna är goda för fortsatt ekonomiskt resurstillskott genom Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Genom detta engagemang har fotbollen visat intresse för att delta i ett omfattande samhällsutvecklande arbete utöver det som genomförs inom ramen för vår ordinarie verksamhet.

Länsstyrelsen har meddelat att ansökningar skall kunna göras från och med hösten 2015. Är din förening intresserad av att utveckla föreningen och er bygd, kontakta Anders Nordén 070-270 82 75 anders.norden@fotboll.gastidr.se