Tips till förening

Nedan kommer olika typer av tips/material till föreningar att använda i sin förenings utveckling

Att söka pengar. Var kan man söka pengar?

Att söka pengar. Hur kan man söka pengar?

Bildspel från föreläsningen "Att söka medel" 2018-03-28

Att rekrytera från föräldraleden "Alla gör något"

Arbetsfördelning "roller" i förening.