Föreningsutvecklingskommitté

Syfte:
Att skapa goda förutsättningar för distriktets fotbollföreningars föreningsutveckling på både kort och lång sikt

Målet:
Att tillsammans med GFFs övriga kommittéer och SISU Idrottsutbildarna informera, utbilda och stimulera alla fotbollföreningars styrelser/organisationer där en "välmående förening" är högsta prioritet

Sammansättning av deltagare i kommitteen:

  • Målet är att kommitteens deltagare kommer ifrån distriktets alla 4 kommundelar (Gävle, Hofors, Ockelbo och Sandviken).
  • Deltagarna innehar olika erfarenhetsbakgrund av föreningsverksamhet
  • Jämställdhet i antal män och kvinnor

Prioriterade fokusområden som framtogs på GFFs ordförandekonferens 2015 gällande behovet av föreningsutveckling i distriktet 2016/2017:

  • Integration och fotboll kontra föreningslivet
  • Rekrytera och bibehålla ledare
  • Anläggningar
  • Erfarenhetsutbyten mellan distriktets föreningar

Vilka är vi i föreningskommittéen?
Annette Gustafsson (ordförande)
Lena Hammarlund (Ockelbo)
Peter Meuser (Gävle)
Pär Halvarsson (Hofors)
Ola Johansson (Gävle)
Leif Lindstrand (Gävle)
Urban Ivarsson (tjänsteman)
Kommittéen har en vakant plats för Sandvikens kommun, är du intresserad?
Kontakta Urban Ivarsson