Föreningsutvecklingskommitté

Syfte:
Att skapa goda förutsättningar för distriktets fotbollföreningars föreningsutveckling på både kort och lång sikt.

From. 2019 erbjuds alla fotbollsföreningar i Gestrikland möjligheten att arbeta med SvFFs koncept "Diplomerad Förening". För mer information se fliken "Diplomerad förening"

Målet:
Att tillsammans med GFFs övriga kommittéer och SISU Idrottsutbildarna informera, utbilda och stimulera alla fotbollföreningars styrelser/organisationer där en "välmående förening" är högsta prioritet

Sammansättning av deltagare i kommitteen:

  • Målet är att kommitteens deltagare kommer ifrån distriktets alla 4 kommundelar (Gävle, Hofors, Ockelbo och Sandviken).
  • Deltagarna innehar olika erfarenhetsbakgrund av föreningsverksamhet
  • Jämställdhet i antal män och kvinnor

Prioriterade fokusområden som framtogs på GFFs ordförandekonferens 2015 gällande behovet av föreningsutveckling i distriktet 2016/2017:

  • Integration och fotboll kontra föreningslivet
  • Rekrytera och bibehålla ledare
  • Anläggningar
  • Erfarenhetsutbyten mellan distriktets föreningar

Vilka är vi i föreningskommittéen?
Annette Gustafsson (ordförande)
Lena Hammarlund (Ockelbo)
Peter Meuser (Gävle)
Martin Huldt (Hofors)
Leif Lindstrand (Gävle)
Annica Östlund (Sandviken)
Urban Ivarsson (tjänsteman)
Kontakta Urban Ivarsson