Stiftelsen Gunnar Nordahls stipendiefond

Sökanden, som kan vara enskild person eller förening, ska genom utomordentliga insatser på ett förtjänstfullt sätt ha främjat ungdomsfotbollen i Sverige. Ansökan ska innehålla en utförlig beskrivning av på vilket sätt detta ändamål är uppfyllt.

Ansökan om stipendium ur minnesfonden ska vara inkommen senast den
14 september 2018
och adresseras till:

Stiftelsen Gunnar Nordahls Minnesfond
Att: Helena Bohman
c/o Svenska Fotbollförbundet
Box 1216
171 23 Solna

Kriterier

Sökanden, som kan vara enskild person eller förening, ska genom utomordentliga insatser på ett förtjänstfullt sätt ha främjat ungdomsfotbollen i Sverige.
Ansökan ska innehålla en utförlig beskrivning av på vilket sätt detta ändamål är uppfyllt.

Bidrag till fonden kan lämnas genom inbetalning på bankgiro 5976-5115 eller plusgiro 31478-1.

Eventuella frågor besvaras av stiftelsens ordförande Krister Malmsten, tfn
070-594 73 76, eller Helena Bohman, tfn 08-735 09 78.

2017 års stipendium har tilldelats Kronängs IF - mer om årets stipendiat nedan: