Alla är olika - olika är bra

Välkomna att söka medel via Alla är olika – olika är bra. ANSÖKNINGSTIDEN startar 14 juni.

Inget projekt är för stort eller för litet för oss. Du kan ansöka om pengar till ditt projekt oavsett storlek, så länge det svarar upp mot kriterierna nedan.

Ansökan görs här.

Du ansöker på sajten och det hela är väldigt enkelt:

  1. Fyll i kontaktuppgifter.
  2. Ladda ner ansökningsformuläret, fyll i och ladda upp.
  3. Bifoga bilagor: föreningens stadgar, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse 2017 och verksamhetsplan 2018.
  4. Skicka in slutrapport efter avslutat projektår till allaarolika@svenskfotboll.se

KRITERIER
• Allt värdegrundsarbete ska ingå i ordinarie verksamhet.
• Allt jämställdhetsarbete ska ingå i ordinarie verksamhet.
• Allt integrationsarbete ska ingå i ordinarie verksamhet.
• Föreningen ska vara medlem i Svenska fotbollförbundet.

2018 kommer vi särskilt att fokusera på nytänkande verksamhetsidéer, exempelvis sociala värderingsövningar som är kopplade till fotbollsaktiviteterna och även idéer som främjar tjejers fotbollsengagemang.

JURYN för Alla är olika – olika är bra består av representanter från Svenska Fotbollförbundet samt partners.

Ansökan görs på allaolika.se