Sök stöd för föreningens inkluderingsarbete

Har du en god idé om hur din förening kan inkludera fler? Sök bidrag från Gävleborgs Idrottsförbund eller från Länsstyrelsen! Gävleborgs Idrottsförbunds inkluderingsbidrag söker du löpande under året. Länsstyrelsens bidrag för "Tidiga insatser för asylsökande" söker du senast 1 oktober.

Från Gävleborgs Idrottsförbund kan du bland anant söka bidrag för processtöd som leder föreningen framåt i inkluderingsarbetet, för olika typer av gränsöverskridande utbildning eller för aktiviteter som sänker trösklarna för nya målgrupper. Kom gärna med egna förslag – kontakta Gävleborgs Idrottsförbund om du behöver ett bollplank!
Mer information hittar du här: Inkluderingsstöd för Gävleborgs idrottsföreningar

Länsstyrelsens bidrag "Tidiga insatser för asylsökande" (TIA) kan i första hand sökas av ideella föreningar och trossamfund. Under vissa förutsättningar kan även kommuner eller kommunalförbund beviljas medel. Verksamheten du söker för ska syfta till att främja kunskaper i svenska språket, om det svenska samhället eller vara hälsofrämjande. Dessa ansökningar prövas löpande och kan skickas in till Länsstyrelsen fram till den 1 oktober 2017.
Mer information: Länsstyrelsens stöd för Tidiga insatser för asylsökande