Idrott som motkraft

Vad driver människor att utöva hedersrelaterat förtryck och våld?
Hur upptäcker vi när barn och unga är utsatta?
Och hur kan vi, med idrotten som verktyg, arbeta förebyggande?

Gestriklands Fotbollförbunds föreningsutvecklingskommitté bjuder tillsammans med Gävleborgs Idrottsförbund och Länsstyrelsen Gävleborg in till föreläsningen Idrott som motkraft.
Föreläsningen riktar sig till alla vuxna som möter barn och unga i sitt yrke eller på fritiden

  • Dagtid. Tisdag 3 oktober kl. 10:00-16:00 på Folkets hus i Gävle
  • Kvällstid. Tisdag 3 oktober kl. 18:00-21:00 på Folkets hus i Gävle

Intresserad?
Se inbjudan

Föreläsningens innehåll:

Vardagsheder
Sevana Bergström utgår från aktuell forskning när hon berättar om mekanismerna bakom hedersrelaterat förtryck och våld. Hon fokuserar på hur det kan se ut i vardagen, den sociala oskuldens betydelse och hur syster- och broderrelationen kan ta sig uttryck i en ung människas liv.
Integration genom idrottsrörelsen
Sevana ger en bakgrund kring transnationell migration och hur komplex situationen kan vara då en ung människa möter två helt olika värdegrunder. Utifrån två Uppsalaprojekt, Ronjabollen och Drive-in, ger hon exempel på hur idrottsrörelsen hittat vägar att aktivt arbeta med integrations- och jämställdhetsfrågor för barn och ungdomar med fotboll som verktyg.
Workshop (passet ingår enbart vid Föreläsning KVÄLL)
Sevana leder en workshop och dialog om hur vi kan arbeta med frågor kring vardagsheder i praktiken och hur vi kan upptäcka tecken som tyder på att barn och unga i vår närhet är utsatta för hedersrelaterat förtryck.

Föreläsare:

Sevana Bergström är integrationssamordnare på Svenska Fotbollförbundet och grundare av organisationen TRIS, Tjejers rätt i samhället och Sveriges största integrationsprojekt för tjejer som lever med hedersförtryck och våld.