Gunnar Nordahls Minnesfond

Ansökan om stipendium ur minnesfonden ska vara inkommen senast den 16 september 2017.

Sökanden, som kan vara enskild person eller förening, ska genom utomordentliga insatser på ett förtjänstfullt sätt ha främjat ungdomsfotbollen i Sverige. Ansökan ska innehålla en utförlig beskrivning av på vilket sätt detta ändamål är uppfyllt.

Ansökan om stipendium ur minnesfonden ska vara inkommen senast den 16 september 2017 under adress:
Stiftelsen Gunnar Nordahls Minnesfond
Att: Helena Bohman
c/o Svenska Fotbollförbundet
Box 1216
171 23 Solna

Sökanden, som kan vara enskild person eller förening, ska genom utomordentliga insatser på ett förtjänstfullt sätt ha främjat ungdomsfotbollen i Sverige. Ansökan ska innehålla en utförlig beskrivning av på vilket sätt detta ändamål är uppfyllt. Glöm inte heller att uppge kontaktuppgifter (adress, telefon, e-post etc.) i er ansökan.

Eventuella frågor besvaras av stiftelsens ordförande Krister Malmsten, tfn 070-594 73 76 eller Helena Bohman, tfn 08-735 09 78.
Information av tidigare års stipendiater återfinns på Svenska Fotbollförbundets hemsida.

Med vänlig hälsning
Stiftelsen Gunnar Nordahls Minnesfond

Information om stipendium ur Stiftelsen Gunnar Nordahls Minnesfond (PDF)