Kriminella styr spelartransfers?

Under senare tid har polisens nya aktionsgrupp mot idrottsrelaterad organiserad brottslighet uppmärksammat att grovt kriminella kontaktar spelare, ibland mycket unga, i syfte att få en hållhake på spelaren inför kommande övergångar och proffsanställningar.
- Vi ser mycket allvarligt på detta och har informerat klubbar och distrikt om detta hot mot spelare och klubbar, säger SvFF:s chefsjurist Anders Hübinette. Det känns bra att polisen prioriterar detta och den nya gruppen har verkligen gått in med full kraft.

Den spelare eller klubbföreträdare som känner sig hotad kan kontakta polisens aktionsgrupp. Den som tar emot kontanter eller andra tillgångar som kommer från brottslig verksamhet kan ju också själv göra sig skyldig till brott. Det är viktigt att alla misstänkta brott polisanmäls.

Inom fotbollen finns ett regelverk kring förmedling av spelare, där alla de förmedlare som biträder spelare och klubbar vid övergångar ska redovisas hos SvFF. Tidigare fanns ett krav på att alla sådana förmedlare (spelaragenter) skulle ha en licens hos SvFF, men detta krav togs bort i april 2015 efter att FIFA ändrat sitt globalt gällande regelverk.

- Till följd av de oroväckande signalerna från polisen har SvFF:s styrelse beslutat att skärpa regelverket rörande förmedlarverksamheten, där det bland annat ska införas ett krav på att samtliga förmedlare ska godkännas hos SvFF innan de påbörjar sitt arbete, framhåller Anders Hübinette och fortsätter,
- Men det är ju också viktigt att alla inom svensk fotboll agerar gemensamt och inte låter kriminella krafter kapa åt sig de pengar som tillhör fotbollen och klubbarna.

Läs mer:
Svenska Fotbollförbundets hemsida.