Stiftelsen Sverige United

Stiftelsen Sverige United delar ut bidrag och stipendier till eldsjälar och föreningar som jobbar för ökad mångfald och integration med fotbollen som verktyg.

Det görs redan oehört mycket bra saker i våra föreningar!
Hör kan ni hitta ekonomiskt stöd till fortsatta satsningar, samtidigt kan andra föreningar komma igång med sin idé.

Läs mer på stiftelsens hemsida - här

Vi tror på integration med fotbollen som verktyg

Sverige United är en obunden stiftelse. Vi stöttar eldsjälar och föreningar som välkomnar nyanlända svenskar till fotbollens gemenskap. Genom vårt arbete vill vi lyfta fram goda exempel och inspirera fler att engagera sig.

Fotbollen är en fantastisk samhällskraft som engagerar och samlar massor av människor över hela världen. En lagsport där allas bidrag är lika viktigt och där man ska bedömas efter sin vilja och energi, sitt bidrag till gemenskapen och sin sociala kompetens, snarare än efter sin hudfärg och kulturella eller religiösa tillhörighet. Fotbollen kan bygga kamratskap, förbättra folkhälsan och motverka utanförskap och sysslolöshet. Stiftelsen Sverige United tror inte att fotbollen har svar på alla samhällets utmaningar, men vi vet en sak: Ute på planen behövs alla.

Sverige United delar varje år ut stipendier till fotbollens främsta eldsjälar och vi stöttar aktivt fotbollsprojekt som verkar för integration i vardagen. Vi tror att fotbollen kan bygga ett bättre Sverige – och vi vill hjälpa till.

Om du delar den visionen finns vi här för dig.

Ansök om bidrag

// Sverige United