Nominera Årets barn- och ungdomsförening 2016

Nu öppnar vi upp möjligheten att nominera Årets barn- och ungdomsförening i Gestrikland.
SvFF utsåg Vimmerby IF (2015) och Burseryds IF (2014) till Årets barn- och ungdomsförening i svensk fotboll.
Gestriklands Fotbollförbunds kandidater var Sandvikens IF (2015) och Torsåkers IF (2014).

Vilken förening blir det 2016?

Kriterier vid nomineringen till Årets barn- och ungdomsförening
• Öppen för alla, gärna med både pojk- och flickverksamhet (innebär inte att föreningen måste ha alla typer av verksamhet, beror på föreningens hemvist till stor del)
• Ingen toppning eller selektering i verksamheten
• En sund miljö för pojkar, flickor, ledare och föräldrar
• Goda ledare - förebilder för barn och ungdomar, positiva skötsamma föräldrar
• Tydlig verksamhetsidé och en levande policy utifrån Fotbollens Spela, Lek och Lär, styrelse som styr och leder mellan årsmötena
• Finns en utbildningskultur (spelar-tränarutbildning, internutbildningar) i föreningen, och en plan för utbildning
• Ekonomi i balans, där föreningen är ansvarig för ekonomin, ej lagkassor
• Cuppolicy; en plan för hur föreningen skickar lagen på cup, som utgår från reseavstånd, sportsliga morötter och kostnader
• Verksamhetsplanering – ordning och reda och en förening som agerar, och inte alltid reagerar på omvärlden.
• Det finns de viktigaste styrdokumenten för verksamhetsplanering, budget, policy, spelar/tränarutbildning, marknadsplan mm
• Samhällsengagemang i form av sociala projekt
• Föreningen har skapat goda förutsättningar för träning och match

Nomineringen ska vara Gestriklands FF tillhanda senast den 30 september (kontaktuppgifter nedan)

Gestriklands Fotbollförbund utser sedan Årets barn- och ungdomsförening i Gestrikland och nominerar denna förening till Svenska Fotbollförbundet i deras kategori Årets barn- och ungdomsförening i svensk fotboll.

Distrikts- och Föreningskommittén utser sedan en nationell vinnare som uppmärksammas i anslutning till Fotbollsgalan eller i samband med landskamp.
Alla distriktsvinnare lyfts fram i reportage och på hemsidan och får diplom.

De svenska vinnarna nomineras till UEFAS Grassroots Award 2017.

SvFF har utsett Årets barn- och ungdomsförening 2014 och 2015.
Gestriklands föreningar var 2014 - Torsåkers IF och 2015 - Sandvikens IF
SvFF utsåg 2014 - Vimmerby IF

Nominering skickas till:
Anders Nordén
anders.norden@fotboll.gastidr.se
070-270 82 75