Gunnar Nordahls minnesfond

Ansökan om stipendium ur minnesfonden kan sökas för person eller förening som har främjat ungdomsfotbollen i Sverige.

Ansökan om stipendium ur minnesfonden ska vara inkommen senast den 16 september 2016 under adress:

Stiftelsen Gunnar Nordahls Minnesfond
Att: Helena Bohman
c/o Svenska Fotbollförbundet
Box 1216171 23
Solna

Sökanden, som kan vara enskild person eller förening, ska genom utomordentliga insatser på ett förtjänstfullt sätt ha främjat ungdomsfotbollen i Sverige. Ansökan ska innehålla en utförlig beskrivning av på vilket sätt detta ändamål är uppfyllt. Glöm inte heller att uppge kontaktuppgifter (adress, telefon, e-post etc.) i er ansökan.

Eventuella frågor besvaras av stiftelsens ordförande Krister Malmsten, tfn 070-594 73 76 eller Helena Bohman, tfn 08-735 09 78.

Information av tidigare års stipendiater

Stiftelsen Gunnar Nordahls Minnesfond
Helena Bohman