Utvecklingsdagar för idrotten i Gävleborg

8-9 april bjuder Gävleborgs Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna in till utvecklingsdagar för idrotten i Gävleborg. Inbjudan i PDF format.

Den 1 januari 2016 rullade arbetet igång i de nybildade idrottsorganisationerna Gävleborgs Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Gävleborg.
Utifrån de av idrottens själv satta strategiområde så passar vi nu på att ge idrotten i Gävleborg en gemensam start för det fortsatta utvecklingsarbetet.
Under två dagar erbjuder vi organisations- och aktivitetsledare i distriktets idrottsföreningar och specialdistriktsförbund möjligheten att ta steget framåt för en gemensam idrottsutveckling.
Vi får träffa såväl framgångsrika idrottare, föredragshållare som goda exempel från idrotten i Gävleborg.

Länk till Gävleborgs Idrottsförbunds hemsida och presentation av utvecklingsdagarna.

Tillfälle
Fredag 8 april – Lördag 9 april 2016
Plats
Scandic Gävle Väst, Johanneslötsvägen 6, 806 28 Gävle
Målgrupp
Organisations- och aktivitetsledare i distriktets idrottsföreningar och specialdistriktsförbund samt ombud till Gävleborgs Idrottsförbunds och SISU Idrottsutbildarnas årsstämmor.
Kostnad
Konferenskostnad inklusive boende i dubbelrum 600 kr Enkelrumstillägg: 500 kr
Anmälan
Anmälan görs via www.sisuidrottsutbildarna.se/gavleborg Senast onsdag den 23 mars.
Frågor? helena.nilsson@hidrott.se
Kontakt
Ann-Gerd Bergdahl, distriktsidrottschef 070-672 51 31 eller anngerd.bergdahl@gastidr.se

Fredag 8 april
15.00 Start med fika
15.30 Välkommen och Idrottens strategiområden
16.30 Gillis Herlitz
18.00 Gruppdiskussion
18.30 Avslut
19.00 Middag

Lördag 9 april
09.00 Vad hände sen? Goda exempel (Måns Lööf, Gefle GF, Söderhamns OK, Hälsinglands FF)
10.00 Fika
10.30 Mattias Sunneborn
11.30 Gruppdiskussion och info om bl.a. Idrottslyftet, SDF-bidrag
12.30 Lunch
13.30 Inledning av årsstämmor Gudrun Ekblom och Bo Eriksson - ordförande. DF och SISU IU i Hälsingland resp. Gästrikland Björn Eriksson - Riksidrottsförbundets ordförande Per Bill - Landshövding Gävleborg
14.30 Mötesförhandlingar Aktuella möteshandlingar skickas separat till berörda personer/förbund
17.00 Avslut

Gillis Herliz - antropolog och etnolog som har skrivit böcker och föreläser om kulturmöten, social kompetens och arbetsplatsrelationer. Gillis är expert på mänskliga möten och menar att de vanligaste kulturmötena handlar om att möta människor med olika världsbild snarare än att möta människor från andra världsdelar.
Mattias Sunneborn - Friidrottare, föreläsare och fystränare Vad motiverar Mattias? Hur kan föreningar bli mer attraktiva för ett livslångt intresse för idrott?
Måns Lööf - uppskattad föreläsare som riktar mycket av sitt arbete på att möta idrottsklubbar i hur man bäst möter barn och unga med adhd eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. - Jag vill få bort tanken att det är svårt och komplicerat, säger Måns.
Gefle Gymnastikförening - Att våga välja bredd – Hur gick det sen?
Söderhamns Orienteringsklubb - Vi utvecklar föreningen genom nya aktiviteter och nya målgrupper.
Hälsinglands Fotbollförbund - Såhär vill vi minska utslagningen – Ett förbundsperspektiv.